ศูนย์ The Walk นนทบุรี

lego cur
03
16810_1534050756869498_4529657075356864477_n

The Walk ราชพฤกษ์ เลขที่ 189

หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์  085-117-5555

 www.facebook.com/RoboMind.Ratchaphruek

แผนที่ ศูนย์ The Walk นนทบุรี